ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Redakcja

RADA NAUKOWA

Karin Friedrich (Aberdeen)

Gisela Parak (Warendorf)

Bernhart Jähnig (Berlin)

Jarosław Kłaczkow (Toruń)

Małgorzata Kurzyńska (Grudziądz)

Ryszard Sudziński (Toruń)

Peter Wörster (Marburg)

Paul Zalewski (Frankfurt/Oder)

Mariusz Żebrowski (Grudziądz)

 

REDAKCJA

Wiesław Sieradzan (Toruń) – redaktor naczelny

Izabela Fijałkowska (Grudziądz)

Sylwia Grochowina (Toruń)

Rafał Kleśta-Nawrocki (Toruń)

Maciej Krotofil (Toruń) - zastępca redaktora naczelnego

Emilia Markot-Borkowska (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

ks. Mirosław Mróz (Toruń)

Dariusz Poliński (Toruń) – redaktor tematyczny działu Archeologia

Wioletta Pacuszka (Grudziądz)

Waldemar Rozynkowski (Toruń) – redaktor tematyczny działu Historia

Dawid Schoenwald (Grudziądz)

Paweł Nastrożny - sekretarz redakcji

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK (Toruń)
e-mail: Beata.Stachowiak@umk.pl

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI