ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom I (1961)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Marian Biskup, Rozwój przestrzenny Grudziądza

Jerzy Frycz, Układ urbanistyczny i architektura Grudziądza

Kazimierz Szymański, Dzieje zamku grudziądzkiego

Irena Szostek, Zarys działalności organizacji filomackich na Pomorzu Nadwiślańskim i w ziemi chełmińskiej

Stanisław Myśliborski-Wołowski, Udział ziemi chełmińskiej w powstaniu styczniowym

Donald Steyer, Zarys ruchu robotniczego Grudziądza w latach 1920-1939

Władysław Łatuszyński, Z dziejów okupacyjnych Grudziądza

Władysław Łęga, Ziemia chełmińska na przełomie epoki brązu i żelaza

Stefan Kopczyński, Położenie geograficzne Grudziądza

Władysław Łęga, Etnografia okolic Grudziądza

Herbert Wilczewski, Z problematyki etnografii okolic Grudziądza

 

MATERIAŁY

Stanisław Myśliborski-Wołowski, Dokument dotyczący zbiegostwa chłopów do Ziemi Chełmińskiej  w początkach XVIII w.

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Mikołaj z Ryńska (St. Myśliborski-Wołowski)

Mikołaj Kopernik (St. Myśliborski-Wołowski)

Ludwik Rydygier (St. Myśliborski-Wołowski)

 

KRONIKA

Rocznice grudziądzkie

40 rocznica wkroczenia Wojsk Polskich do Grudziądza (St. Reszkowski)

15 rocznica wyzwolenia Grudziądza przez Armię Radziecką (St. Reszkowski)

 

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE NAUKOWO-KULTURALNE GRUDZIĄDZA

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu (St. Myśliborski-Wołowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne Koło w Grudziądzu (R. Burczyk)

Biblioteka Miejska w Grudziądzu (H. Minkiewicz)

Muzeum Państwowe w Grudziądzu (H. Wilczewski)

Powiatowe Archiwum Państwowe w Grudziądzu (L. Jakubczak)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu z lat 1954-1959 (H. Baranowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI