ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom II (1962)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański, Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego

Marian Arszyński, Z badań nad zamkiem (część I) pokrzyżackim w Radzynie

Franciszek Szima, Lokalizacja i rozwój Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego w Grudziądzu

Jerzy Serczyk, Grudziądz i jego region w historiografii zachodnioniemieckiej po roku 1945

Marian Gumowski, Herb i pieczęcie miasta Grudziądza

Józef Błachnio, Zarys historii zbioru numizmatycznego Muzeum w Grudziądzu

Czesław Baszyński i Anna Perlińska, Archiwalia miasta Grudziądza w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy

Ryszard Kukier, Podziały etnograficzne środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego

 

MATERIAŁY

Józef Błachnio, Nowe stanowiska kultury łużyckiej i wczesnopomorskiej w powiecie grudziądzkim

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Władysław Jan Łęga (1889–1960) (A. Wolnikowski)

 

KRONIKA

Inauguracja obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Grudziądzu (A. Wolnikowski)

Działalność Grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego rok 1960–1961 (A. Wolnikowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne Koło w Grudziądzu (R. Burczyk)

Państwowe Muzeum w Grudziądzu (Zb. Czerski)

Państwowy Teatr Popularny w Grudziądzu (Wł. Łatuszyński)

Z grudziądzkiego życia muzycznego (J. Konieczny)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Grudziądzu (J. Błachnio)

Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w Grudziądzu w latach 1960–1961 (St. Reszkowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1960–1961 wraz z uzupełnieniami za lata 1954–1959 (A. Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI