ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom III (1963)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Jan Gerlach, Grudziądz miejscem obrad Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1454–1772)

Helena Rucińska, Ze studiów nad dziejami teatru polskiego w Grudziądzu

Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański, Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego (część II)

Jerzy Konieczny, Ziemia Chełmińska w świetle korespondencji z Pomorza do J. I. Kraszewskiego

Franciszek Włodzimierz Grochowski, Walki grupy operacyjnej Bołtucia nad Osą

Bogdan Głębowicz, Polska Partia Robotnicza w Grudziądzu i w powiecie Grudziądzkim w latach 1945–1948

Stefan Kopczyński, O niektórych jeziorach basenu grudziądzkiego

 

MATERIAŁY

Marian Gumowski, Wykopaliska monet w Grudziądzu i okolicy

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Wiktor Kulerski (20 III 1865 – 18 IX 1936) (Tadeusz Cieśla)

Wojciech Kętrzyński (11 VII 1838 – 15 I 1918) (Ziemowit S. Maślanka)

 

RECENZJE

Ziemia chełmińska w przeszłości. Wybór tekstów źródłowych. Pod redakcją Mariana Biskupa (Jerzy Konieczny)

H. Bruzdewicz, Strajk okupacyjny fabryki „Pe-Pe-Ge” w Grudziądzu w kwietniu 1931 r. (Tadeusz Cieślak)

 

KRONIKA

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu w latach 1961-1962 (Stanisław Reszkowski)

Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Oddział w Grudziądzu (Bronisław Szczepański)

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Grudziądzu (Jerzy Konieczny)

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Koło w Grudziądzu (Robert Burczyk)

Państwowe Muzeum w Grudziądzu (Zbigniew Czerski)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1961–1962 wraz z uzupełnieniami od roku 1954 (Adam Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI