ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom IV (1965)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Maria Rzeczkowska-Sławińska, Zamek w Wąbrzeźnie

Paweł Chmielecki, Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego (część I)

Bronisław Nadolski, Pobyt humanisty Bartłomieja Wilhelmiego w Kwidzynie na początku XVII wieku

Anna Szyszko, Dwór w Boguszewie

Jerzy Wojtowicz, Ród Schoenbornów-Alvenslebenów (Szkic z przeobrażeń socjalnych XVIII/XIX w. w ziemi chełmińskiej)

Tadeusz Kowalak, Grudziądz jako ośrodek kierowniczy spółdzielczości Niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1920-1939

Stanisław Potocki, Przyczynek do dziejów spółdzielczości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1920-1939

Jan Chamot, Zarys działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu (1945–1948)

Czesław Pietrucień, Opis geograficzny zlewni rzeki Mątawy

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Krystyna Przewoźna, Komunikat o pracach archeologicznych w okolicach Świecia nad Wisłą w 1962 roku

Anna Perlińska, Materiały o sytuacji mieszkaniowej bezrobotnych Grudziądza. Sprawa tzw. "Madery" z lat 1931–1935

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Wojciech Łożyński (1808–1884) (Henryk Bugalski)

 

RECENZJE

Stanisław Myśliborski-Wołowski, Szkice grudziądzkie (Zenon Nowak)

Rocznik statystyczny województwa bydgoskiego (Adam Wolnikowski)

Hans Jacobi, Die Ausgrabungsergebnisse der Deutschordensburgen Entwicklung Der Ordensburgen (Ireneusz Sławiński)

Atlas Historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI w., oprac. M. Biskup przy współudziale L. Koca (Stefan Cackowski)

Stefan  Cackowski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa I kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII wieku (Andrzej Piątkowski)

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa bydgoskiego w pięcioleciu 1956–1960 (Adam Wolnikowski)

 

KRONIKA

Inauguracja obchodów 900-lecia Grudziądza. Wizyta Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego (Adam Wolnikowski)

Sesja popularnonaukowa poświęcona 600-leciu Uniwersytetu Jagiellońskiego I Akademii Chełmińskiej w Chełmnie (Adam Wolnikowski)

Działalność Grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego  w latach 1962-1963 (Adam Wolnikowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Grudziądzu w latach 1962-1963 (Robert Burczyk)

Państwowe Muzeum w Grudziądzu w latach 1962-1963 (Zbigniew Czerski)

Statek m/s „Grudziądz” (Adam Wolnikowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1962–1963 wraz z uzupełnieniami od roku 1950 (Adam Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI