ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom IX (1985)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Stanisław Reszkowski, Lokacja i polokacyjne przemiany miasta Grudziądza W XIII-XIV wieku

Jerzy Krzyś, Oblężenie Grudziądza w 1659 roku

Anna Wajler, Ulice Grudziądza

Włodzimierz Janowski, Działalność PPS-Lewicy i jej sekcji młodzieży na terenie Grudziądza i okolic w latach 1929-1931

Franciszek Melkowski, Kształtowanie się władzy ludowej w Grudziądzu (1945-1947)

Eugeniusz Drozdowski, Powstanie i rozwój rzeźby Basenu Grudziądzkiego

Stefan Kopczyński, O naturalnych wpływach wód podziemnych w Basenie Grudziądzkim

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Portret zapomnianego dziennikarza pomorskiego Jana Michała Rakowskiego (Stefan Rafiński)

Dr Jan Sujkowski, lekarz i działacz narodowy na Pomorzu (Stefan Rafiński)

Henryk Gąsiorowski, geograf i krajoznawca (1878-1947) (Anna Wajler)

 

MATERIAŁY

Stanisław Poręba, Umowa o stanowisko redaktora naczelnego "Gazety Grudziądzkiej"

 

NEKROLOG

Dr Stanisław Myśliborski-Wołowski (1919-1983) (Władysław Łatuszyński)

 

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Obrona pracy doktorskiej Jerzego Krzysia (Stanisław Reszkowski)

Obrona pracy doktorskiej Stefana Kopczyńskiego (Stanisław Reszkowski)

Obrona rozprawy doktorskiej Bolesława Siedleckiego (Jerzy Krzyś)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 22 XI 1980 roku do 28 XI 1984 roku (Anna Wajler)

Uroczysta sesja z okazji XXV-lecia powstania Grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (1956-1981) (Stanisław Reszkowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Koło w Grudziądzu  (1 I 1980 – 22 I 1983)

 

KRONIKA

100-lecie zbiorów Muzeum w Grudziądzu (Anna Wajler)

35 lat grudziądzkiej organizacji zbowidowskiej (Władysław Łatuszyński)

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Pomnik Żołnierza Polskiego w Grudziądzu (Stanisław Poręba)

Odsłonięcie obelisku ku czci żołnierzy radzieckich w Grudziądzu (Stanisław Poręba)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI