ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom V-VI (1970)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Janusz Bieniak, Studia nad dziejami ziemi chełmińskiej w okresie piastowskim

Maria Rzeczkowska-Sławińska, Zamek pokrzyżacki w Rogóźnie (powiat grudziądzki)

Andrzej Piątkowski, Kultura materialna ludności chłopskiej w dobrach biskupstwa chełmińskiego w połowie XVIII wieku

Jerzy Stankiewicz, Twierdza grudziądzka

Jerzy Wojtowicz, Z przemian gospodarczych Grudziądza na przełomie XIX/XX wieku

Jerzy Konieczny, Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864–1914

Leon Witkowski, Dzieje polskiego amatorskiego ruchu śpiewaczego w Grudziądzu

Kazimierz Ślaski, Przyczynki do toruńskiego procesu Towarzystwa Filomatów z roku 1901

Marian Gumowski, Pieniądz prywatny w Grudziądzu i niektórych sąsiednich miastach

Tadeusz Grygier, Niektóre problemy polityczne przejęcia Pomorza Gdańskiego przez Polskę w latach 1919–1920

Roman Wapiński, Z problemów życia politycznego w Grudziądzu w latach 1920–1939

Franciszek Włodzimierz Grochowski, Udział Grupy Operacyjnej "Bołtucia" w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku

Jan Sziling, Niektóre problemy okupacji hitlerowskiej w Grudziądzu (1939–1945)

Bogdan Głębowicz, Realizacja reformy rolnej PKWN w powiecie grudziądzkim w latach 1945–1947 i jej skutki społeczno-ekonomiczne

Stefan Kopczyński, Charakterystyka środowiska geograficznego wschodniej części basenu grudziądzkiego

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marian Tuszyński, Prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Grucznie, powiat świecki, w latach 1964–1965

Józef Błachnio, O zbiorach działu historycznego Muzeum w Grudziądzu

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Stanisław Węclewski (1820–1893) (Jerzy Konieczny)

 

KRONIKA

Zakończenie obchodów 900-lecia Grudziądza (Adam Wolnikowski)

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu w latach 1963–1966 (Adam Wolnikowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Grudziądzu w latach 1963–1965 (Robert Burczyk)

Muzeum w Grudziądzu w latach 1963–1964 (Zbigniew Czerski)

Działalność Muzeum w Grudziądzu w roku 1965 (Bożena Sikorska-Nowacka)

Obrona pracy doktorskiej Jerzego Koniecznego z Grudziądza (Adam Wolnikowski)

 

NEKROLOG

Józef Błachnio (Adam Wolnikowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1964–1965 wraz z uzupełnieniami od roku 1948 (Adam Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI