ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom VII (1977)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Jan Pietras, Okupacja w Grudziądzu w świetle dokumentów (1941–1944)

Tadeusz Cieślak, Ostatni pruski burmistrz Grudziądza (Max Winkler)

Jerzy Krzyś, Wyzwolenie Grudziądza przez Armię Radziecką w 1945 roku

Mieczysław Skowroński, Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie grudziądzkim (1945-1950)

 

KRONIKA

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu w latach 1966–1973 (Adam Wolnikowski)

Sesja astronomiczna i Zjazd prezesów Oddziałów PTMA z okazji obchodów kopernikowskich w Grudziądzu (Adam Wolnikowski)

Grudziądzkie sympozjum Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pod tytułem Mikołaj Kopernik jako ekonomista (Adam Wolnikowski)

Obrona pracy doktorskiej Mieczysława Skowrońskiego z Grudziądza (Adam Wolnikowski)

Obrona pracy doktorskiej Stanisława Reszkowskiego z Grudziądza (Adam Wolnikowski)

Obrona pracy doktorskiej Zbigniewa Nowackiego z Grudziądza (Adam Wolnikowski)

Pomnik Mikołaja Kopernika w Grudziądzu (Adam Wolnikowski)

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu (Adam Wolnikowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1966-1972 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Adam Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI