ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom VIII (1983)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Maria Rzeczkowska-Sławińska, Zamek w Pokrzywnie

Stanisław Reszkowski, Rozplanowanie i zabudowa Grudziądza. Przemiany przestrzenne po lokacji

Jerzy Dygdała, Działalność Andrzeja Zamojskiego na sejmiku generalnym Prus Królewskich w Grudziądzu w październiku/listopadzie 1764 roku

Paweł Chmielewski, Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego (część II)

Henryk Kamiński, Strajk szkolny na ziemi chełmińskiej w latach 1906-1907

Leon Witkowski, Dzieje ruchu śpiewaczego w Grudziądzu (część II)

 

LUDZIE NASZEGO REGIONU

Mieczysław Łyskowski (1825-1894) (Stefan Rafiński)

Bonifacy Łazarewicz (1833-1904) (Stefan Rafiński)

Stanisław Różanowicz (1877-1933) (Andrzej Różanowicz)

Alfons Hoffmann (1885-1963) (Bolesław Pyszora)

Władysława Staruszkiewicz (1908-1970) (Henryk Wojtalewicz)

 

KRONIKA

20 rocznica powstania Grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (Stanisław Reszkowski)

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu za okres od 21 IX 1974 do 22 XI 1980 (Stanisław Reszkowski)

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Koło w Grudziądzu (1966-1979) (Robert Burczyk)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI