ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom X (1992)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Bolesław Siedlecki, Dzieje aptek grudziądzkich (1603-1982)

Jerzy Krzyś, Działania wojenne pod Grudziądzem w 1628 roku

Krzysztof Biskup, Twierdza Grudziądz na przełomie XIX i XX wieku

Jerzy Danielewicz, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w latach 1920-1926

Eugeniusz Paruzel, Organizacja oświaty pozaszkolnej w powiecie i mieście Grudziądzu w latach 1920-1933

Jan A. Malinowski, Krajoznawstwo w zainteresowaniach członków szkolnych klubów krajoznawczych w Grudziądzu

 

LUDZIE REGIONU

Dr med. Kazimierz sen. Marzinek (1883-1972) (Jerzy Krzyś)

Zbigniew Kruszelnicki, por. "Wilk" (1922-1944) (Czesław Opałka)

Adam Karp-Wośkowiak (1900-1975) (Henryk Bierut)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu w latach 1984–1989 (Szczepan Kłosiński)

Polskie Towarzystwo Geograficzne Koło w Grudziądzu (23 stycznia 1983 – 1 lipca 1990) (Maria Bozińska)

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-1989 (Edwin Brzostowski, Stanisław Poręba)

"Muzeum Martyrologii" w Grudziądzu (Henryk Bierut)

Koło Wychowanków Szkół Średnich w Grudziądzu z lat 1920-1939 (Czesław Opałka)

 

KRONIKA

Nowe tablice pamiątkowe (Jerzy Krzyś)

Odsłonięcie Pomnika Żołnierza Polskiego (Jerzy Krzyś)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1973-1983 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Adam Wolnikowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI