ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XI (1994)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Krystyna Zielińska-Melkowska, Bitwa nad rządzkim jeziorem na tle wczesnych dziejów Grudziądza

Marek Gzyło, Furta dawnego klasztoru pp. Benedyktynek, czyli tzw. Pałac Opatek w Grudziądzu

Jerzy Krzyś, Martyrologia żołnierzy powstania listopadowego w twierdzy Grudziądzkiej

Jerzy Szews, Filomaci grudziądzcy

Zbigniew Walczak, "Gazeta Grudziądzka" pod zaborem pruskim. W stulecie powstania

Zofia Waszkiewicz, Mozaika wyznaniowa Grudziądza w latach 1920-1939

Kazimierz Przybyszewski, Koło Miast Pomorskich w Odrodzonej Rzeczypospolitej (1922-1939). Uwagi wprowadzające

Mirosław Golon, Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSRR w 1945 roku

 

MATERIAŁY  I MISCELLANEA

Małgorzata Kurzyńska, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w Łasinie przy ulicy (Świerczewskiego) Wrzosowej

Andrzej Mietz, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII-XVIII w. Katalog cmentarzy

Lesław Kukawski, Co się stało ze sztandarem Szkoły Podchorążych Kawalerii?

 

LUDZIE REGIONU

Grudziądzki akcent międzynarodowych zawodów lotniczych IV Challenge 1934 (o Janie Balcerze) (Marek Szajerka)

Grudziądzanin w dalekim Oregonie (o Leonardzie T. Zawadzkim) (Stefan Lelkowski)

 

SPRAWOZDANIA

Działalność Klubu Absolwentów Szkół Średnich z lat 1920-1956 w latach 1989-1992 (Czesław Opałka)

Federacja Miast Kopernikowskich (Jerzy Szwarc)

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1989-1993 (Edwin Brzostowski i Stanisław Poręba)

Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Grudziądzu w latach 1989-1993 (Henryk Bierut)

Polskie Towarzystwo Geograficzne Koło w Grudziądzu (1 I 1991 – 30 VI 1993 r.) (Urszula Rudecka)

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu (Henryk Stopikowski)

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu w latach 1990-1993 (Marek Szajerka)

Sprawozdanie z przebiegu IX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Grudziądzu (Zofia Sołtys)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1984-1992 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI