ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XII (1996)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Aleksandra Życzyńska, Komturstwo grudziądzkie na przełomie XIV i XV wieku

Jerzy Krzyś, Udział Polaków w walkach pod Grudziądzem w 1807 roku

Jacek Banach, Chełmno – pierwszym polskim ośrodkiem prasowym w Prusach Zachodnich

Aleksander Smoliński, Przyczynki do historii jazdy polskiej w latach 1918–1920

Waldemar Rezmer, Mniejszości narodowe w garnizonie grudziądzkim w latach 1920–1939

Roman Nowak, Grudziądzkie szkolnictwo zawodowe w okresie międzywojennym (1920–1939). Część I

Zofia Waszkiewicz, Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Grudziądzu w latach 1930–1933

Włodzimierz Janowski, Działalność Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Grudziądzu w latach 1930–1933

Mirosław Golon, Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSRR w 1945 roku

Ryszard Kozłowski, Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w regionie grudziądzkim

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Wiesław Sieradzan, Atlas historyczny miasta Grudziądza. Perspektywy publikacji

Stefan Gliński, Kasa Chorych w Grudziądzu

Hanna Dąbrowska, Tajna organizacja "Orzeł Biały" w Grudziądzu w latach 1939–1941. Przyczynek do aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci por. Zygmunta Koźlikowskiego

Tadeusz Klatt, Tajne nauczanie prowadzono też w Grudziądzu

 

LUDZIE REGIONU

Adam Wolnikowski (1915–1990) (Regina Potęga-Magdziarz)

 

SPRAWOZDANIA

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1993–1995 (Edwin Brzostowski, Stanisław Poręba)

Sprawozdanie Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i ziemi wileńskiej w Grudziądzu za lata 1994–1995 (Henryk Bierut)

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu (Marek Szajerka)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1993–1994 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI