ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XIII (1998)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Piotr Oliński, Motywy chrystologiczne na pieczęciach urzędników krzyżackich ziemi chełmińskiej

Sławomir Jóźwiak, Kryzys władzy w zakonie krzyżackim a problem personalnej obsady komturstwa pokrzywieńskiego w latach 1309-1320

Andrzej Mietz, Graffita czasów nowożytnych na murach kościołów w Grudziądzu i okolicy. Tożsamość - orędownictwo - zbawienie

Janina Kruszelnicka, Portret Anny Nadolskiej na tle portretów wodzów polskich w sztuce

Aleksander Smoliński, Organizacja polskiej jazdy samodzielnej i artylerii konnej podczas przejmowania ziem północnych przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego

Tomasz Chinciński, Związki kombatanckie w Grudziądzu w latach 1920-1939

Robert Koźlikowski, Życie polityczne mniejszości niemieckiej w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939)

Roman Nowak, Szkolnictwo zawodowe w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939). Część II

Włodzimierz Błaszczyk, Armia "Pomorze" i garnizon Grudziądz w planie operacyjnym "Z" i mobilizacyjnym "W"

Jerzy Krzyś, Artyleria w obronie Grudziądza w 1939 roku

Ryszard Sudziński, Stan i potrzeby badań nad najnowszą historią Grudziądza. Przewodnik bibliograficzny

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Wiesław Sieradzan, Plany miasta Grudziądza w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (GStA) i Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK)

Przemysław Olstowski, Referat komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu z 1935 roku dotyczący programów szkoleniowych CWK i związanych z nimi potrzeb

Tadeusz Klatt, Tablice pamiątkowe w grudziądzkich szkołach dla Uczczenia nauczycieli poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Dr Leon Klemens Polewski - chełmiński lekarz społecznik (Stefan Rafiński)

Jan Michał Rakowski (1859-1939) - grudziądzki dziennikarz, literat i działacz narodowy (Stanisław Poręba)

Julian Szychowski (1876-1951) - adwokat, działacz narodowy, senator Rzeczypospolitej Polskiej, honorowy obywatel Grudziądza (Kazimierz Przybyszewski)

Doktor Salomea Sujkowska (1912-1996) (Roman Nowak)

Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (1921-1997) (Roman Nowak)

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 1996-1997 (Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Grudziądzu)

 

SPRAWOZDANIA

Polskie Towarzystwo Geograficzne. Koło w Grudziądzu w latach 1993-1997 (Krystyna Schroeder)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Grudziądzu (Zbigniew Otremba)

Sprawozdanie Klubu Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu za lata 1996-1997 (Henryk Bierut, Augustyn Dorosz)

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu w latach 1992–1996 (Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za lata 1996-1997 (Marek Szajerka)

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1995-1997 (Edwin Brzostowski, Stanisław Poręba)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1995-1996 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI