ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XIX (2011)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Izabela Fijałkowska, Zarys historii działalności konserwatorskiej na terenie Grudziądza

Wiesław Nowosad, Najstarsze dzieje Milewskich (von der Milwe)

Aleksander Smoliński, Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji przejmowania ziem dawnych Prus Królewskich i Prus Książęcych przyznanych jej na mocy traktatu w Wersalu (styczeń–luty 1920 roku)

Krzysztof Halicki, Działalność policji politycznej w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Grudziądzu w dwudziestoleciu międzywojennym

Dawid Schoenwald, Eksterminacja ludności polskiej w Grudziądzu jesienią 1939 roku

Wojciech Sławiński, Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów mniejszości wyznaniowych w Grudziądzu w świetle akt archiwum IPN w Bydgoszczy

Zbigniew Woźniak, Z dziejów grudziądzkiego podziemia AK na podstawie powojennych akt prokuratorskich

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Janusz Bonczkowski, Rejestry łąk z roku 1606

Beata Bielińska–Majewska, Maciej Majewski, Wstępne wyniki badań przeprowadzonych na Górze Zamkowej w Grudziądzu (stanowisko 1) we wrześniu 2008 roku

Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda, Dokument potwierdzający prawe pochodzenie mieszczanina chełmińskiego Mikołaja z 17 maja 1441 roku

Arkadiusz Kamiński, Pielgrzymi z Grudziądza w Pomorskiej Pieszej Pielgrzymce (1979–1991) – przyczynek do historii pielgrzymek

Małgorzata Kurzyńska, Materiały wczesnośredniowieczne z Grudziądza – Wielkiego Tarpna, województwo kujawsko–pomorskie, stanowisko 4

Emilia Markot, Mariusz Żebrowski, Mapy i plany Grudziądza w zbiorach Archiwum Wojskowego w Sztokholmie

Waldemar Rozynkowski, Obóz pracy sióstr zakonnych w Dębowej Łące (1954–1956) – przyczynek źródłowy

Mariusz Żebrowski, Księgi zgonów cytadeli grudziądzkiej 1874–1897

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Constanty Florkowski, jeden z założycieli Muzeum Starożytności w Grudziądzu (1819–1894) (Małgorzata Kurzyńska)

Janusz (Juan) Stefan Eichler (1923–2002) (Magdalena Szwejka)

Gustav Breuning – romantyk, pejzażysta, miłośnik "starożytności" (Teresa Tylicka)

Prezydent Ryszard Kaczorowski w Grudziądzu (Karola Skowrońska)

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914 (Anna Radowska)

Zofia Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920-1939 (Sylwia Getka-Pesta)

Wartości ekslibrisu i formy popularyzacji w Grudziądzu (Małgorzata Szablicka)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w latach 2009-2010 (Dawid Schoenwald)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2008-2010 (Tadeusz Rauchfleisz)

Problematyka konserwatorska Twierdzy Grudziądz i jej zaplecza militarno-gospodarczego (Izabela Fijałkowska)

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2009-2010

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2009–2010 (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI