ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XV (2003)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Krzysztof Kaczmarek, Średniowieczne Collegium Augustinianum w Grudziądzu. Kilka słów o uniwersytecie, którego nigdy nie było

Adam Szweda, Polityka Siemowita I Mazowieckiego wobec zakonu krzyżackiego po 1254 roku

Grażyna Gzella, Konsekwencje artykułów o strajku szkolnym (1906–1907) dla redaktorów "Gazety Grudziądzkiej"

Aleksander Smoliński, Formowanie i genealogia wojennego 4 Pułku Strzelców Konnych oraz etaty jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego w 1919 roku

Krzysztof Wagner, Szkolenie pilotów w Grudziądzu oraz specjalistów lotniczych w Świeciu w latach międzywojennych

Piotr Kurlenda, Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza)

Ryszard Kozłowski, Społeczeństwo Grudziądza i powiatu grudziądzkiego wobec rzeczywistości politycznej roku 1946

Paweł Malendowicz, Nieformalne ruchy młodzieżowe w Grudziądzu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku

Jerzy Krzyś, Dzieje szpitali wojskowych w Grudziądzu

Anna Wajler, Grudziądzkie parki

Jan Pakulski, Jeszcze o herbie i symbolice samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Małgorzata Kurzyńska, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Grudziądzu w 2000 roku w kwartale pomiędzy ulicami Spichrzową, Pańską, Wodną, Poprzeczną

Agnieszka Zawadka, Nowożytne zabytki epigraficzne kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu

Mariusz Bentkowski, Grudziądzka służba sprawiedliwości Wojska Polskiego okresu międzywojennego w archiwaliach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie

Waldemar Rozynkowski, Prośba Szkoły im. Królowej Jadwigi w Grudziądzu o wyniesienie swojej patronki na ołtarze (1933 rok)

Janusz Hinz, Grudziądzkie podziemne wydawnictwa ciągłe z lat 1976–1990 w zbiorach Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz w uzupełnieniu do polskiej bibliografii narodowej

Henryka Duczkowska-Moraczewska, Prace magisterskie związane z Grudziądzem powstałe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1952-1996 i przechowywane w Archiwum Uniwersyteckim

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Georg Jalkowski (1852–1902) – drukarz i wydawca polskiej literatury religijnej w XIX wieku (Stanisław Poręba)

Dr Lisamaria Meirowsky (1904–1942) – grudziądzanka, towarzyszka drogi męczeńskiej św. Edyty Stein (Waldemar Rozynkowski)

Profesor UMK dr hab. Krystyna Zielińska-Melkowska (1935–2001) (Jan Pakulski)

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 2000–2002 (Wydział Strategii i Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 1997–2002 (Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu w latach 1997–2002 (Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za okres od 13 X 1999 do 9 IX 2002 roku (Marzena Remiś, Marek Szajerka)

Związek Przyjaciół Pomorza Oddział Grudziądz w latach 1999–2002 (Andrzej Satkiewicz)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2000–2002 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

 

LISTY DO REDAKCJI

Odpowiedź w sprawie Jana Dylewicza (1913–1940) (Stanisław Poręba)

Jeszcze o Adamie Wolnikowskim (1915–1990) (Leszek Jakubczak)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI