ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XVI (2005)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Jan Pakulski, Barokowe inskrypcje w ratuszu grudziądzkim

Jarosław Centek, Skład garnizonu Grudziądza 1773–1920

Ryszard Sudziński, Etapy i kierunki rozwoju Grudziądza w okresie kapitalistycznej industrializacji miasta (od połowy XIX wieku do roku 1939)

Grażyna Gzella, "Boże zbaw Polskę" przed sądem pruskim (1898)

Izabela Młynczak, Grudziądzkie periodyki w dorobku Ludwika Bartłomieja Łydko

Grzegorz Ratajczyk, Od Szkoły Żandarmerii do Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu

Piotr Sykut, Policja polityczna w Grudziądzu w latach 1920–1926. Powstanie i organizacja

Marek Orłowski, Generał Józef Haller a Grudziądz w latach 1920–1939

Dorota Machelska-Wąż, Emigracja ludności niemieckiej z Grudziądza w okresie międzywojennym (1918–1939)

Piotr Gołdyn, Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudziądzu (1930–1939)

Aleksander Smoliński, Mobilizacja 18 Pułku Ułanów Pomorskich w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 1 września 1939 roku

Ryszard Kozłowski, Spór o poewangelicki kościół pomiędzy rzymskokatolicką parafią św. Mikołaja a polskokatolicką parafią Imienia Jezus w Grudziądzu (1947–1957)

Anna Janosz-Olszowy, Miejsce chóru Alla Camera w życiu kulturalnym Grudziądza i regionu

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Adam Chęć, Gdanisko zamku w Grudziądzu

Wojciech Jóźwiak, Dwór czy zamek, czyli jeszcze o obiekcie krzyżackim w Gródku w świetle źródeł historycznych i archeologicznych

Marek Szajerka, Wpływ badań nad kościołem pw. św. Mikołaja w Grudziądzu na poznanie genezy i ustroju miasta

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Kapitan Józef Goga (1890–1935) (Jerzy Krzyś)

Podpułkownik Stanisław Sitek – komendant Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (Aleksandra Życzyńska)

Jan Malendowicz – podoficer Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (Paweł Malendowicz)

Andrzej Kordek – działacz Związku Oficerów Rezerwy i Polskiego Związku Zachodniego w Grudziądzu w latach 1930–1939, żołnierz Armii Krajowej (Tomasz Chinciński)

 

SPRAWOZDANIA

Pięćdziesiąta rocznica powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu (Sylwester Bossmann)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2002–2004 (Eugeniusz Chmielewski, Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu za lata 2002–2004 (Tadeusz Rauchfleisz)

30 lat działalności Ogólnopolskiego Koła Wychowanków Średnich Szkół Grudziądza (1974–2004) (Józef Zakrzewski)

Związek Przyjaciół Pomorza Oddział w Grudziądzu w latach 2003–2004 (Andrzej Satkiewicz)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2002–2004 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI