ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XVII (2007)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Kurzyńska, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy posesji na ulicy Rynek 9 w Grudziądzu w 2004 roku

Paweł Gancarczyk, Piotr z Grudziądza – kompozytor środkowoeuropejski XV wieku

Marek Szajerka, Średniowieczne baszty ustępowe w panoramie miasta Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnego przeznaczenia spichrzy nr 49-51

Stefan Hartmann, Zakłady penitencjarne i poprawcze w Grudziądzu w latach 1831-1876

Marek Orłowski, Dramat hallerczyków w Górnej Grupie (1920-1922)

Ks. Marcin Staniszewski, Katolickie ośrodki duszpasterskie międzywojennego Grudziądza

Aleksander Smoliński, Mobilizacja 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w czasie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 1 września 1939 roku

Zbigniew Woźniak, Organizacja i działalność niemieckich sądów powszechnych na terenie Grudziądza w latach 1939-1945

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku, część I, wydali Janusz Bonczkowski, Monika Panter

Paweł Malendowicz, Nowe informacje o Ludowym Froncie Wyzwolenia działającym w Grudziądzu w 1991 roku

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Henryk Sawistowski (1925-1984) (Stefan Rafiński)

Franciszek Ksawery Domachowski (1887-1939), działacz społeczno-polityczny i wydawca (Krzysztof Halicki)

Dr med. Aleksander Franciszek Winklewski (Jerzy Krzyś)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu w okresie od 10 IX 2002 roku do 30 XI 2006 roku (Marek Szajerka)

Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 2003–2006

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2005-2006 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI