ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XVIII (2009)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Kurzyńska, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa pozyskana z badań H. Jacobiego na Górze Zamkowej w Grudziądzu

Teresa Tylicka, Nowe spojrzenie na historię budowy i architekturę zespołu klasztornego sióstr benedyktynek w Grudziądzu

Wojciech Jóźwiak, Migracje i zbiegostwo na pograniczu kujawsko-krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku

Izabela Bogdan, Johannes Stobaeus z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na królewieckie wesela

Jacek Wijaczka, Procesy o czary przed sądem miejskim w Grudziądzu w XVI-XVII wieku

Stefan Hartmann, Z dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu w drugiej połowie XIX wieku

Aleksander Smoliński, Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 23 marca i 1 września 1939 roku

Agnieszka Gajewska, Odbudowa życia kulturalnego w Grudziądzu w latach 1945-1950

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku, część II, wydali Janusz Bonczkowski, Monika Panter

Wiesław Sieradzan, Uzupełnienia do dziejów kartografii Grudziądza

Waldemar Rozynkowski, Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec sodalicji mariańskich w Grudziądzu (1948-1951) w świetle zachowanych źródeł

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Xaver Froelich (1822-1898) – życie i działalność naukowa (Sylwia Getka)

Stanisława Tomasza Pisarzewska (1857-1941) (Stanisław Poręba)

Paweł Konitzer (1876-1942) (Krzysztof Halicki)

Dionizy Simson (Aleksandra Lenartowicz)

Jan Pakulski (1941-2008) (Jan Wroniszewski)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za lata 2007–2008 (Mariusz Żebrowski)

Kalendarium wydarzeń miejskich w latach 2007–2008 (Mariusz Żebrowski)

Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu za lata 2005–2008 (Piotr Łukiewski)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2004-2008 (Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz)

Dwadzieścia Zjazdów Kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej w Grudziądzu (1989-2008) (Karola Skowrońska)

Trzydzieści lat Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Kalinka" przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu (Koło PTTK nr 50), (Tadeusz Rauchfleisz)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2007-2008 (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI