ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XX (2012)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Marcin Wiewióra, Nowe źródła do dziejów zamku biskupów w Wąbrzeźnie

Bernhart Jähning, Przywilej grudziądzki z 18 czerwca 1291 roku

Teresa Borawska, Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek)

Teresa Tylicka, Architektura komturskiego zamku krzyżackiego w Grudziądzu i wyposażenie kaplicy w świetle źródeł ikonograficznych oraz pisanych

Marzena Olesińska, Klasztor Benedyktynek w Grudziądzu w latach 1631-1836. Organizacja konwentu i jego dzieje. Podstawy materialne i życie codzienne

Sylwia Getka-Pesta, Stan badań nad Ołtarzem Grudziądzkim

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Andrzej Gackowski, Fragment wczesnoneolitycznego narzędzia makrolitycznego z Gruczna, gmina Świecie, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 39

Anna Jórga, Portretowe kafle płaskie odnalezione w Grudziądzu przy ulicy Rynek 9

Waldemar Rozynkowski, Kult Matki Bożej w kaplicy krzyżackiego domu zakonnego w Grudziądzu w świetle średniowiecznych inwentarzy

Janusz Bonczkowski, Plan ogrodów miasta Grudziądza z drugiej połowy XVII wieku

Mariusz Żebrowski, Księga zgonów cytadeli grudziądzkiej 1901-1905

Dawid Schoenwald, Grudziądzanie w "Specjalnej księdze gończej III Rzeszy"

Izabela Fijałkowska, Spichlerze grudziądzkie, jako część zespołu dzielnicy Starego Miasta. Propozycja wpisu na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczypospolitej

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Związki ostatniego konserwatora zabytków Prus Zachodnich Bernharda Schmida (1872-1947) i jego rodziny z Grudziądzem (Wiesław Sieradzan)

Wizyta Bronisława Malinowskiego w Aleksandrowie Kujawskim (Piotr Miernik)

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Małgorzata Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej (Marzena Olesińska)

Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej (Witold Konopka)

Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ks. Ppłk. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (Krzysztof Czerepowicki)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2010–2012 (Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2011 (Marian Wesołowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI