ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXI (2013)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Jacek Gackowski, Wyobrażenia antropo- i zoomorficzne z wczesnej epoki żelaza w Międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy

Sławomir Wadyl, Niektóre związki chronologiczno-przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki z mikroregionu Baldram-podzamcze, gmina Kwidzyn

Bogusz Wasik, Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej

Żaneta Bonczkowska, Sądowe księgi ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu

Marta Sikorska, Receptury "auf Polnische Art" z XVI i XVII wieku. Przyczynek do studiów nad koncepcją kuchni staropolskiej w niemieckiej literaturze kulinarnej

Jarosław Dumanowski, Maciej J. Mazurkiewicz, Nauka gotowania do użytku ludu polskiego. Grudziądzka książka kucharska z 1915 roku

Paweł Nastrożny, Konserwacja i rozbiórka fortyfikacji twierdz w Grudziądzu i Chełmnie w latach 1920-1921 w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu

Aleksander Smoliński, Obsada personalna formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii po wiosennej mobilizacji alarmowej oraz po mobilizacji w sierpniu 1939 roku – stan na dzień 23 marca i 1 września

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Katarzyna Węgłowska, Marek Kołyszko, Kształtki ceramiczne z fragmentami szkiców z Góry Zamkowej w Grudziądzu

Waldemar Rozynkowski, Święci w kaplicy krzyżackiego domu zakonnego w Grudziądzu

Michał Targowski, Wilkierz olęderskiej wsi Bieńkówka z 1752-1753 roku

Janusz Hinz, "Przyjaciel Młodzieży Terminującej", przyczynek do badań nad zapomnianym czasopismem wydawanym w Grudziądzu w latach 1937-1939, dodatkiem do czasopisma "Rzemieślnik"

Witold Konopka, Uroczystość końcowa obchodów milenijnych diecezji chełmińskiej w Chełmży

Mariusz Żebrowski, Projekt wojskowego cmentarza wojennego w Grudziądzu 1939-1941

Magdalena Biernat, Historyczne przemiany formy krajobrazowej i funkcji Zabytkowego Parku Miejskiego w Grudziądzu

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Zofia Staruszkiewicz (1918-1996) – wielokrotna mistrzyni Polski w lekkoatletyce (Dawid Schoenwald)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Waldemar Rozynkowski, Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu (Sylwia Getka-Pestka)

Dawid Schoenwald, Ulice i zaułki Grudziądza. Aleja 23 Stycznia i okolice (Krzysztof Polesiak)

Witold Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej (Waldemar Rozynkowski)

Atlas Historyczny Miast Polskich, tom I (Prusy Królewskie i Warmia), zeszyt 6 (Świecie) (Wiesław Sieradzan)

Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej z cyklu "Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości" pod tytułem "Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy" (Witold Konopka)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2012-2013 (Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum imienia ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2012 (Marian Wesołowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia grudziądzka za lata 2010-2012 (Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI