ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXIV (2016)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Kurzyńska, Stan badań archeologicznych średniowiecznego Grudziądza

Marcin Wiewióra, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad zamkiem krzyżackim w Grudziądzu

Roman Czaja, Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu

Sławomir Jóźwiak, Znaczenie komturstwa grudziądzkiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach

Waldemar Rozenkowski, Kościół w średniowiecznym Grudziądzu

Dawid Schoenwald, Zaginiona księga ławnicza z lat 1480-1506 źródłem wiedzy o późnośredniowiecznym Grudziądzu

Piotr Birecki, Z dziejów grudziądzkiej fary pw. św. Mikołaja

Janusz Bonczkowski, Kancelaria miasta Grudziądza w średniowieczu

Wiesław Sieradzan, Narodziny miasta Grudziądza w średniowieczu w świetle XIX- i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Izabela Fijałkowska, Katar – puginał indyjski w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Mirosław Pietkiewicz, Pierwsze dziesięciolecia Towarzystwa Jezusowego w Grudziądzu

Wiesław Sieradzan, Grudziądzanie w aktach procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521 roku. Uwagi na marginesie wydania ich polskiej edycji

Agnieszka Stępień, Powstanie styczniowe 1863/1864 w świadomości społecznej mieszkańców województwa pomorskiego w okresie międzywojennym (obchody rocznicowe)

Paweł Nastrożny, Miasto i twierdza Grudziądz w rosyjskiej Βoeннoй энциклопедии z 1912 roku

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Teodora Maj (1882-1970) (Mariusz Żebrowski)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2015 (Marian Wesołowski)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za 2015 rok (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wiktor Kulerski – ocalić  od zapomnienia", Grudziądz 18 IX 2015 roku (Tomasz Krzemiński)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI