ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXV (2017)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Aleksander Smoliński, Stan badań oraz literatura dotycząca dziejów garnizonów wojskowych na ziemiach polskich w XX wieku

Piotr Birecki, Ewangelickie kościoły garnizonowe w Prusach Zachodnich

Wiesław Sieradzan, Obiekty wojskowe jako czynnik rozwoju przestrzennego wybranych miast ziemi chełmińskiej od końca XVIII do 1914 roku w świetle zachowanych źródeł kartograficznych

Adam Paczuski, Pułki Księstwa Warszawskiego w Toruniu w latach 1807-1813

Zbigniew Karpus, Jeńcy wojenni na terenie Pomorza w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918)

Waldemar Rezmer, Garnizon wojska polskiego w Grudziądzu 1920-1939. Stan badań i postulaty badawcze

Maciej Krotofil, Mniejszości narodowe w garnizonach Toruń i Grudziądz w okresie międzywojennym

Robert Rybak, Morskie szkolnictwo wojskowe na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej

Mariusz Żebrowski, Nie tylko logistyczne zaplecze Twierdzy Grudziądz

Sylwia Grochowina, Wkroczenie Wehrmachtu do Torunia i zarząd wojskowy miasta (7 września – 25 października 1939 roku)

Bartosz Janczak, Generał brygady Zygmunt Podhorski, pseudonim Zaza (1891-1960) – komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, jeniec oflagu VIIA Murnau

Włodzimierz Grabowski, Fortyfikacje niemieckie Twierdzy Grudziądz i północnej części Pomorza Nadwiślańskiego z lat 1944-1945

Łukasz Nadolski, Cmentarze i groby wojenne żołnierzy poległych podczas bitwy o Bydgoszcz w 1945 roku

Waldemar Rozynkowski, Parafia garnizonowa św. Katarzyny w Toruniu w świetle kroniki parafialnej z 2. połowy XX wieku

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Włodzimierz Appel, Błędowski krąg i rzymska moneta z Błędowa

Paweł Pilarski, 63 Toruński Pułk Piechoty w świetle życia codziennego mieszkańców Torunia

Anna Wajler, Wojsko w mieście. Zbiory poświęcone historii wojskowości w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Krzysztof Zabierek, Lotnicza Szkoła Bombardowania i Strzelania w Grudziądzu – kuźnia polskich asów przestworzy w II Rzeczypospolitej

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Hans Kyser (1882-1940), grudziądzanin, pisarz niemiecki (Wiesław Sieradzan)

Ryszard Boguwolski (2 marca 1942 – 11 maja 2015) (Małgorzata Kurzyńska)

Stefan Hartmann (1943-2016), niemiecki historyk i archiwista (Wiesław Sieradzan)

Ksiądz kanonik Józef Błaszczyk (1940-2016) (Paweł Nastrożny)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2016-2017 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

"Narodziny miasta. W 725. rocznicę lokacji Grudziądza (1291-2016)". Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej inaugurującej obchody 725. rocznicy lokacji Grudziądza, Grudziądz, 27 listopada 2015 roku (Anna Wajler)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za rok 2016 (Wioletta Pacuszka, Marian Wesołowski)

 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia grudziądzka za rok 2015 (Katarzyna Furmańska)

Bibliografia grudziądzka za rok 2016 (Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI