ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXVI (2018)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Kurzyńska, Nowe źródła wczesnośredniowieczne z gminy Świecie nad Osą, stanowisko 83, Partęczyny, stanowisko 74, powiat grudziądzki

Maciej Majewski, Znaleziska o charakterze religijnym i pielgrzymkowym z Mniszka (stanowisko 16), gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Mateusz Modrzyński, Przepisy przeciwpożarowe we wczesnonowożytnym Grudziądzu

Bartłomiej Łyczak, Artyści grudziądzcy w XVII i XVIII wieku. Część 1: złotnicy

Piotr Birecki, Z dziejów kościoła pw. św. Krzyża i reformackich zabudowań klasztornych w Grudziądzu

Tomasz Krzemiński, Szkice z dziejów grudziądzkiej Hakaty z lat 1894-1914

Izabela Fijałkowska, Architektura Grudziądza w dwudziestoleciu międzywojennym

Leszek Kolendowski, Jezuici w Grudziądzu (1935-1949). Historia domu zakonnego na podstawie dokumentów jezuickich

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Maja Murawska, "Ziemie Zachodnie gospodarne, piękne i kulturalne". Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Grudziądzu w latach 1961-1970

Dawid Schoenwald, Znaczne wystawy gospodarcze w Grudziądzu w okresie pruskim

Jarosław Sobolewski, Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920-1939

Agata Żabierek, Wypadki śmiertelne w lotnictwie polskim w Grudziądzu w świetle prasy polskiej

Paweł Nastrożny, Spuścizna numizmatyczna i medalierska Zbigniewa Zawadzkiego w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Andrzej Tomczak (1922-2017), historyk, archiwista (Wiesław Sieradzan)

Friedrich Wilhelm Gustav Szmid (13 IV 1826 - 16 II1922), oficer wojska pruskiego, bibliofil (Wiesław Sieradzan)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Atlas historyczny. Grudziądz. Mapy i plany ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wybór i opis D. Schoenwald i J. Bonczkowski (Wiesław Nowosad)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w roku 2017 (Izabela Fijałkowska)

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2015-2017 (Paweł Grochowski)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za rok 2017 (Wioletta Pacuszka, Marian Wesołowski)

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wojsko w przestrzeni miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku" (Robert Rybak)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI