ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXVII (2019)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Bartłomiej Łyczak, Artyści grudziądzcy w XVII i XVIII wieku. Część 2: Malarze i rzeźbiarze

Agnieszka Zielińska, Przemiany struktur ludności Grudziądza i okolic w 2. połowie XIX i na początku XX wieku

Mariusz Żebrowski, Działania Freikorps Rossbach na przełomie 1918 i 1919 roku w regionie grudziądzkim

Tomasz Krzemiński, Nadzieje – entuzjazm – zwątpienie. Publicystyka "Gazety Grudziądzkiej" w pierwszych latach niepodległości

Małgorzata Mielewska, Po drugiej stronie Wisły. Zarys działalności politycznej mniejszości niemieckiej w powiecie świeckim w latach 1918–1926

Mirosław Mróz, Pedagogika poświadczona krwią męczennika. Wychowanie do niepodległości w "szkole twórczej" księdza Józefa Roskwitalskiego

Marek Stażewski, Realizacja prawa do opcji a zmiany struktury narodowościowej w Grudziądzu i ziemi chełmińskiej

Dawid Schoenwald, Wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Grudziądzu w latach 1924–1925

Ryszard Sudziński, Stan badań nad dziejami Grudziądza i okolic w pierwszym okresie niepodległości

Jerzy Domasłowski, Polscy ewangelicy w Grudziądzu w okresie międzywojennym

Małgorzata Kurzyńska, Muzeum Miejskie w Grudziądzu po odzyskaniu niepodległości

Waldemar Rozynkowski, Pamięć o odzyskaniu niepodległości w świetle kroniki Szkoły Podstawowej numer 6 w Grudziądzu

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Izabela Fijałkowska, Ochrona zabytków na terenie Grudziądza w okresie międzywojennym z uwzględnieniem organizacji służb konserwatorskich na Pomorzu

Paweł Nastrożny, Papierowy pieniądz zastępczy z Pomorza i Kujaw (1914–1924) w zbiorach grudziądzkiego Gabinetu Numizmatycznego

Łukasz Bors, Niemiecka działalność szpiegowsko-dywersyjna na ziemi chełmińskiej w latach 1933–1939 oraz jej wpływ na działanie grupy operacyjnej "Wschód" w 1939 roku

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Julius Scharlok (24 VI 1809–14 VIII 1899) przyrodnik, nauczyciel, społecznik. Honorowy obywatel Grudziądza (Tomasz Krzemiński)

Ksiądz prałat Józef Kazimierz Sołobodowski (1928–2018) (Paweł Nastrożny)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Maria Daniel, Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Bydgoszcz–Horodło–Grudziądz (Wiesław Sieradzan)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w roku 2018 (Izabela Fijałkowska)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za drugą połowę roku 2017 oraz rok 2018 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2018 (Wioletta Pacuszka)

 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia miasta Grudziądza i regionu za lata 2017–2018 (Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI