ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXVIII (2020)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Marek Kołyszko, Zagadkowy depozyt ujawniony w piwnicy dawnego Domu Handlowego Korzeniewskich przy ulicy Rynek 22/24 w Grudziądzu

Małgorzata Kurzyńska, Działalność archeologiczna Zygmunta Zakrzewskiego (28 III 1867 - 11 III 1951) - Konserwatora Zabytków Prehistorycznych na okręg poznańsko-pomorski w powiatach: chełmińskim, świeckim, grudziądzkim, wąbrzeskim i brodnickim

Przemysław Waszak, Gotycki krucyfiks ze Żmijewa i jego powiązania artystyczne oraz ideowe

Łukasz Ciemiński, Xawier wszystkich pocieszy, do usług każdego spieszy... Kult cudownego obrazu świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu

Ewa Gawrońska, Polskie życie muzyczne w Grudziądzu w okresie międzywojennym

Emilia Markot-Borkowska, Grudziądzkie realizacje w twórczości Ignacego Zelka

Mariusz Żebrowski, 54. Regiment Piechoty. Historia oraz jego szlak bojowy w latach 1773-1807

Dawid Schoenwald, Nieznane plany Grudziądza z XVII wieku w zbiorach szwedzkich

Agata Żabierek, Mieszkańcy Grudziądza i powiatu grudziądzkiego polegli w szeregach II Korpusu Polskiego

Izabela Fijałkowska, Zniszczenia obiektów zabytkowych Grudziądza w czasie drugiej wojny światowej i ich odbudowa

 

MISCELLANEA

Joanna Bieniek, Grudziądz w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień Marii Daniel

Waldemar Rozynkowski, Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej

Michał Targowski, Kontrakt ośmiu wsi na oczyszczenie rzeki Mątawy z 1605 roku. Przyczynek do badań nad wpływem osadnictwa olęderskiego na przemiany krajobrazu naturalnego w okolicach Grudziądza

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Max Mathes (24 XI 1865 - 28 V 1915) - działacz Towarzystwa Starożytności w Grudziądzu (Małgorzata Kurzyńska)

Ks. Franciszek Szynkowski (1879-1945), grudziądzanin, proboszcz w Niezabyszewie (Paweł Nastrożny)

Życie i twórczość Józefa Tyborskiego (1877-1922), kaszubskiego nauczyciela, artysty malarza i rzeźbiarza (Ewa Sieradzan, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Tyborski)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Paweł Grochowski, Chrystian. Biskup Prus (1216-1245) (Andrzej Radzimiński)

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego, opracował Dawid Schoenwald (Jerzy Domasłowski)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2019 roku (Izabela Fijałkowska)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za rok 2019 (Wioletta Pacuszka)

Nabytki Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z lat 2004-2019 – w 135. rocznicę powstania instytucji (Paweł Nastrożny)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI